Wiedza

pierwsze objawy ciąży

Mimo upływu 40 lat od rozpoczęcia wykonywania badań ultrasonograficznych u kobiet ciężarnych istnieje niewiele doniesień dotyczących działań niepożądanych wpływających na płód. W powyższych badaniach skupiono się na dwóch mechanizmach, które ewentualnie mogą wpływać negatywnie na płód: mechanizmie termicznym i kawitacyjnym. Mechanizm termiczny to wzrost temperatury wynikający z działania ultradźwięków oceniany w urządzeniach jako indeks termiczny. W nowych aparatach ten wzrost jest niewielki, zazwyczaj poniżej 1°C. Światowa Organizacja Ultrasonografii w Medycynie i Biologii (The World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology) stwierdziła, że prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu rutynowego badania w pierwszym trymestrze jest niewielkie. Z uwagi na fakt, iż badanie z zastosowaniem techniki dopplerowskiej może podwyższyć temperaturę o ponad 1,5°C zaleca się ograniczenie jego wykonywania w pierwszym trymestrze do minimum. Dlatego wydaje się, że korzystniej dla dziecka jest obserwować na monitorze jak bije serduszko, aniżeli móc słyszeć jego bicie.

Oświadczenia Towarzystw i Instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ultrasonografii potwierdzają doniesienia, w których nie wykazano negatywnych skutków działania ultradźwięków pochodzących z aparatów USG u pacjentek ani u osób wykonujących badania. W oświadczeniach tych bierze się pod uwagę możliwość określenia takiego wpływu w przyszłości, lecz podkreślono, że obecnie korzyści wynikające z badań przewyższają ryzyko, jeśli nawet jakiekolwiek istnieje.

Istnieją zalecenia dotyczące najbardziej optymalnych momentów w czasie ciąży do wykonywania badań ultrasonograficznych i każda pacjentka powinna poddać się takiej ocenie. Należy pamiętać, że żaden lekarz nie jest w stanie wykryć wszystkich nieprawidłowości rozwijającego się płodu. Niejednokrotnie pacjenci nie chcą, aby w trakcie wizyty wykonywać USG, ponieważ muszą ponieść koszty takiego badania. Z uwagi na wysoki ciężar dla rodziców oraz lekarza, jaki niesie za sobą niewykrycie wady u dziecka, możliwość wielokrotnego wykonania badania zwiększa szansę na uniknięcie pomyłki.

Do odpowiedniego wykonywania badań istotna jest wiedza specjalisty wykonującego USG o ultrasonografii, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedni sprzęt. Można przypuszczać, że bardziej pacjenci są narażeni na nieprawidłową diagnozę, złe wykonanie i błędy w interpretacji obrazu niż negatywne skutki jakie niosą za sobą ultradźwięki.