Refundacja in vitro w stolicy

Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Warszawy obejmuje dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5625 zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego i nie więcej niż 90% całej procedury. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci:


dopłata do programu in vitro w Klinice Bocian - 600 zł.

REFUNDACJA IN VITRO W WARSZAWIE

Maksymalnie przysługuje refundacja do 3 zabiegów.


Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:


 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • wykonanie znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
 • pobrania nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy macicy.
Refundacja in vitro

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro

Do stołecznego programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję spełniające następujące kryteria:


 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 - 40 lat,
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem  AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8  ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat (w tym celu para będzie zobowiązana wypełnić odpowiednie oświadczenie w Klinice Bocian).

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać ze stołecznego programu refundacji in vitro proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Warszawie - telefonicznie: 22 300 50 90 lub mailowo warszawa@klinikabocian.pl.


Program finansowany jest przez m.st. Warszawa w ramach „Stołecznej kampanii na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”.