W Klinice Bocian do każdego z pacjentów podchodzimy indywidualnie. Nasi specjaliści poznają dokładnie stan zdrowia pary starającej się o dziecko, żeby zaplanować właściwą terapię. Prowadzimy pacjentów przez kolejne etapy leczenia, dobierając tylko te badania i zabiegi, które są rzeczywiście potrzebne w danej sytuacji medycznej. Dlatego w naszych klinikach:
cennik personalizacja
Nie pakietujemy cen procedur in vitro. Nasi pacjenci nie są narażeni na ponoszenie dodatkowych kosztów badań, które mogą okazać się niepotrzebne.
cennik badania platnosci
Płatności przyjmowane są po wykonanym badaniu lub zabiegu. Pacjenci nie płacą za całe leczenie z góry, dzięki temu koszty leczenia są rozłożone w czasie.
cennik jasne zasady
Mamy przejrzysty cennik, pacjenci dokładnie wiedzą ile kosztują poszczególne badania i zabiegi. Przewodnik po cenach pomoże w zrozumieniu kosztów całego leczenia.
Wysoko wykwalifikowani specjaliści, nowoczesne gabinety, zaawansowany sprzęt medyczny sprawia, że leczenie przebiega w komfortowych warunkach, a wyniki badań są szybko dostępne.

Pierwszy krok do rodzicielstwa

Szczegółowa konsultacja ze specjalistą leczenia niepłodności i wykonanie badań sprawdzających płodność kobiety oraz mężczyzny.

Pierwsza konsultacja w kierunku płodności

Obejmuje dwa spotkania z lekarzem w ciągu jednego dnia. Na pierwszym przeprowadzany jest wywiad medyczny, wykonywane badanie ginekologiczne i USG. Na drugim lekarz omawia wyniki wykonanych badań nasienia i hormonalnych oraz planuje dalszą strategię leczenia.

Konsultacja ze specjalistą leczenia niepłodności

200zł

Badanie ginekologiczne

w cenie

Badanie USG transwaginalne

w cenie

Wywiad medyczny z obojgiem partnerów

w cenie

Omówienie wyników badań

w cenie

Ustalenie planu leczenia

w cenie


Podstawowe badania diagnostyczne

Podczas pierwszej konsultacji w kierunku płodności lekarz zleca wykonanie badania nasienia u mężczyzny oraz oznaczenia wybranych hormonów u kobiety. Badania wykonywane są bezpośrednio po pierwszej części konsultacji z lekarzem. Wszystkie wyniki są dostępne po około 2 godzinach.

Mężczyźni: Badanie nasienia

150zł

Komputerowe badanie CASA sprawdza liczebność, ruchliwość, żywotności, morfologię plemników, nasienie poddawane jest też ocenie makroskopowej.

Kobiety: Badania hormonalne (LH, FSH, PRL, T, E, fT3, fT4, TSH)

45zł
1 hormon

Wykonywane z pobranej krwi. Zazwyczaj lekarz zaleca oznaczenie 6-8 hormonów. Pacjentka nie musi być na czczo, może je zrealizować w dowolnym dniu cyklu.

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA

W zależności od indywidualnej sytuacji medycznej pacjentów i potrzeb diagnostycznych pary lekarz może zlecić określone dodatkowe badania.

BADANIA NASIENIA

Rozszerzona diagnostyka nasienia pozwala wnikliwiej ocenić płodność mężczyzny. Do dyspozycji pacjentów mamy zaawansowane metody badania fragmentacji DNA plemników i test HBA.

Fragmentacja DNA plemników – halosperm

300 zł

Badanie pozwala ocenić uszkodzenie materiału genetycznego zawartego w plemnikach.

Test HBA

250 zł

Test wiązania plemników z hialuronianem (kwasem hialuronowym), sprawdza ich dojrzałość i gotowość do zapłodnienia komórki jajowej.

BADANIA GENETYCZNE

Przyczyny niepłodności mogą mieć podłoże genetyczne. Za pomocą specjalistycznych badań lekarz może potwierdzić lub wykluczyć zaburzenia genetyczne u kobiety i mężczyzny odpowiadające za problemy z uzyskaniem i utrzymaniem ciąży. Badania genetyczne wykonywane są z pobranej próbki krwi.
Badania wykonywane u mężczyzn i kobiet:

Badanie kariotypu

360 zł

Badanie cytogenetyczne pozwala zweryfikować liczbę chromosomów, ich wygląd oraz połączenia pomiędzy nimi.

Badanie CFTR

230 zł

Sprawdza mutacje w genie CFTR, które odpowiadają za rozwój mukowiscydozy i niektórych przyczyn męskiej niepłodności.
Badania wykonywane u kobiet:

MTHFR

320 zł

Badanie mutacji MTHFR określające predyspozycje genetyczne do zaburzeń metabolizmu kwasu foliowego, podwyższonego poziomu homocysteiny i nadkrzepliwości.
Badania wykonywane u mężczyzn:

Badanie AZF

300 zł

Weryfikuje mikrodelecje (mutacje) w regionach AZF na ramieniu długim chromosomu męskiego Y.

Badania hormonalne

Dodatkowe badania poszerzające diagnostykę gospodarki hormonalnej.

DHEAS

45 zł

Hormon stymulujący produkcję testosteronu i estrogenów.

AMH

170 zł

Hormon antymüllerowski, pozwala ocenić rezerwę jajnikową.

DROŻNOŚĆ JAJOWODÓW

Za pomocą badania lekarz ocenia, czy komórka jajowa może przedostać się z jajnika do macicy, może również wykryć różne nieprawidłowości w obrębie narządów rodnych kobiety.

Sono HSG w znieczuleniu

1000 zł

Jest najmniej inwazyjną metodą badania drożności jajowodów. Polega na podaniu pianki kontrastującej do jamy macicy i jej obserwacji w badaniu USG.

Dodatkowe badania

Weryfikują czynniki mogące mieć wpływ na płodność.

Anty - TPO

40 zł

Oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych.

Badanie poziomu Witaminy D3

50 zł

IN VITRO I INSEMINACJA

Jeżeli podstawowe terapie leczenia niepłodności nie przynoszą efektu lekarz może zaproponować metody wspomaganego rozrodu.

IN VITRO

Zapłodnienie pozaustrojowe - najbardziej zaawansowana metoda leczenia niepłodności. W czasie zabiegu komórka jajowa oraz plemnik łączone są w warunkach laboratoryjnych. Podczas transferu zarodki przenoszone są do jamy macicy kobiety.

Procedura in vitro - metoda ICSI

7 100 zł

Punkcja jajników ze znieczuleniem i wizytami stymulacyjnymi

2 800 zł

Procedury embriologiczne (ICSI – docytoplazmatyczna iniekcja plemnika, hodowla zarodków)

2 800 zł

Transfer zarodka

1 500 zł


INSEMINACJA (IUI)

Metoda zapłodnienia pozaustrojowego polegająca na wprowadzeniu do jamy macicy wyselekcjonowanych i odpowiednio przygotowanych w laboratorium plemników

Zabieg inseminacji nasieniem partnera

800 zł

refundacja ikona

Refundacja in vitro

Klinika Bocian bierze udział w samorządowych programach refundacji in vitro – dla mieszkańców Warszawy, Sosnowca i Częstochowy. Pary kwalifikujące się do programów mogą liczyć na dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Strona internetowa na której Państwo znajdujecie się, ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje na niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 K.C oraz innych właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie należy ich wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych bezpośrednio w Klinice Bocian.